T 26

Pukinsalmi, Turku
Veteranflottiljen T20
Click
· Alustiedot – Veteranflottiljen